Inngangsparti Sat 3, Alna senter

Inngangsparti Sat 3, Alna senter

 Etablert ny trapp og rullestol rampe for bedre tilgjengelighet, samt montert ny rondell med tilhørende fasade felter. Ble også støpt nytt kjøredekke mellom trapp og rondell med varmekabler.